Sypké materiály

Sypké materiály

ŠTĚRKY, PÍSKY, KAMENIVO

 • 0/2    kopaný písek - zdění, omítky, dětské hřiště
 • 0/4    kopaný písek - zdění, omítky, zásyp kabeláže
 • 0/4    potěr - betonování, omítky, venkovní, vnitřní
 • 0/16  štěrk - betonování
 • 4/8    kamenivo - zimní posyp, pod zámkovou dlažbu chodníků a jiných ploch
 • 4/8    oblázky - bílé okrasné, drenážní
 • 8/16  kamenivo - chodníky a cesty - pohledová vrchní vrstva
 • 8/16  oblázky - bílé okrasné, drenážní
 • 11/22 vyosévka drenážní, stavební
 • 16/22 oblázky - bílé okrasné, drenážní
 • 16/150 drenážní (oblázky) bílé okrasné
 • 16/32 kamenivo (makadam) - drenáže, podklad i horní vrstva chodníků, silnic, odstavných ploch, pod základovou desku
 • 32/63 kamenivo - spodní nebo druhá vrstva (drenážní a pevnostní) pod silnice, průjezdy, základy
 • 63/95 kamenivo - podklad, silnice, průjezdy
 • 95/125kamenivo - zpevnění nestabilních podkladů
 • 0/16   kamenivo - pod chodníky a jiné komunikace
 • 0/32   kamenivo - spodní vrstva, podklad
 • 0/63   kamenivo - spodní vrstva, podklad
 • 0/100 kamenivo - spodní vrstva, podklad
 • 100 - 300Kg - lomový kámen - dolomit, vápenec
 • 300 - 500Kg - lomový kámen - dolomit, vápenec
 • nad 500Kg   - lomový kámen - dolomit, vápenec